Alfrida Charlotta Nilsson

Tegneby Östergård

1873-01-31 Födelsedatum
1931-08-05 Dödsdatum

Gravsatt: 1931-08-14

RY A:11 295, 296

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats