Alfrida Charlotta Nilsson

Födelsedatum:1873-01-31
Dödsdatum:1931-08-05
Gravsatt:1931-08-14
Ort:Tegneby Östergård
Gravnummer:RY A:11 295, 296

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem