Anders Johan Pettersson

Snickare | Hagen Kyrketorp

1854-09-08 Födelsedatum
1934-07-25 Dödsdatum

Gravsatt: 1934-07-29

RY A:11 300, 301

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats