Carl August Liedgren

1880 Dödsdatum

Gravsatt: 1880

RY A:11 327, 328, 329

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem