Gustav Sigfrid Axelsson

Födelsedatum:1879-09-02
Dödsdatum:1931-12-12
Gravsatt:1931-12-22
Ort:Röjorna Malmskogen
Gravnummer:RY A:11 297, 298

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem