Helmer Erik Karlsson

Domkyrkoförs. Link.

1909-10-10 Födelsedatum
1991-07-10 Dödsdatum

Gravsatt: 1991-08-28

RY A:11 325, 326

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats