Josef Einar Pettersson

Linköping

1897-03-19 Födelsedatum
1987-10-06 Dödsdatum

Gravsatt: 1987-10-14

RY A:11 306, 307

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats