Karl Gustav Johansson

Stensätter Sand

1872-01-25 Födelsedatum
1961-12-09 Dödsdatum

Gravsatt: 1961-12-16

RY A:11 321, 322

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats