Nils Åberg

Linköping

1915-09-26 Födelsedatum
2002-03-12 Dödsdatum

Gravsatt: 2002-03-22

RY A:11 313, 314

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats