Ulla Inga Maria Pettersson

Linköping

1931-10-02 Födelsedatum
2011-07-29 Dödsdatum

Gravsatt: 2011-08-26

RY A:11 308

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem