Per Anders Gunnar Pettersson

Födelsedatum:1929-12-05
Dödsdatum:1985-07-11
Gravsatt:1985-08-21
Ort:Tallboda 582 72 Linköping
Gravnummer:RY B:06 50

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem