Thormod Berglund

Födelsedatum:1929-02-21
Dödsdatum:2005-01-07
Gravsatt:2005-02-11
Ort: Linköping
Gravnummer:RY 51

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem