Bengt Lennart Söderlind

Ingenjör | Tallboda

1920-08-24 Födelsedatum
1970-08-30 Dödsdatum

Gravsatt: 1970-09-14

RY B:07 58

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats