Karl Erik Rahm

Lund

1930-03-02 Födelsedatum
2016-04-11 Dödsdatum

Gravsatt: 2016-05-30

RY B:07 57

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats