Lennart Wallgren

Rystad

1939-07-15 Födelsedatum
2000-12-28 Dödsdatum

Gravsatt: 2001-06-25

RY B:07 53

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem