Anna Maria Johansson

Hushållerska | Rystad

1863-01-22 Födelsedatum
1937-01-23 Dödsdatum

Gravsatt: 1937-02-01

RY B:10 76, 77

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats