Berit Borsén

Linköping

1925-12-09 Födelsedatum
2005-11-06 Dödsdatum

Gravsatt: 2005-12-02

RY B:10 76, 77

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats