Gustaf Magnus Rydstrand

Slaka

1932-09-23 Födelsedatum
2014-09-13 Dödsdatum

Gravsatt: 2014-11-28

RY B:10 82, 83

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats