B:15

Gravsatta

RY B:15 129, 130, 131, 132, 133, 134

Bo Herman Carlsson

Rystad

1922-07-20
1922-10-23
Gravsatt: 1922-10-29
Mer information

RY B:15 129, 130, 131, 132, 133, 134

Ernst Lennart Carlsson

Rystad

1923-05-29
1923-06-05
Gravsatt: 1923-06-08
Mer information

RY B:15 129, 130, 131, 132, 133, 134

Ernst Herman Carlsson, Godsägare

Rystad

1884-03-02
1951-11-04
Gravsatt: 1951-11-10
Mer information

RY B:15 129, 130, 131, 132, 133, 134

Maria Elisabeth " Lisa" Carlsson, Godsägare

Rystad

1893-08-13
1955-01-16
Gravsatt: 1955-01-25
Mer information

RY B:15 121, 122

Karl Henrik Hanner

Mjölby

1873-06-27
1953-12-17
Gravsatt: 1953-12-20
Mer information

RY B:15 121, 122

Signe Elisabeth Hanner

Rystad

1877-11-25
1907-06-13
Gravsatt: 1907-06-21
Mer information

RY B:15 129, 130, 131, 132, 133, 134

Ulf Kihlstedt, Advokat

Rystad

1921-11-08
2004-12-27
Gravsatt: 2005-02-05
Mer information

RY B:15 129, 130, 131, 132, 133, 134

Ulla Margareta Elisabet Kihlstedt

Rystad

1925-10-29
2022-02-10
Gravsatt: 2022-03-26
Mer information

RY B:15 125, 126, 127, 128

A F Lundvall, Student

 

1864-07-25
1887-04-15
Gravsatt: 1887
Mer information

RY B:15 125, 126, 127, 128

A F Lundvall, Prost

 

1818-02-18
1889-01-06
Gravsatt: 1889
Mer information

RY B:15 125, 126, 127, 128

Fabian Carl Lundvall, Överstelöjtnant

Linköping

1853-04-05
1941-12-08
Gravsatt: 1941-12-13
Mer information

RY B:15 129, 130, 131, 132, 133, 134

Amatus Nygren, Kyrkoherde

Linköping

1850-05-27
1931-01-25
Gravsatt: 1931-01-30
Mer information

RY B:15 129, 130, 131, 132, 133, 134

Tekla Karolina Nygren

Linköping

1874-01-10
1954-11-28
Gravsatt: 1954-12-04
Mer information

RY B:15 129, 130, 131, 132, 133, 134

Tekla Margareta " Greta" Nygren, Sjuksköterska

Linköping

1895-07-22
1976-11-06
Gravsatt: 1976-11-13
Mer information

RY B:15 123, 124

Carl August Pettersson, Riksdagsman

Tuna

1829-01-15
1905-03-03
Gravsatt: 1905-03-09
Mer information

RY B:15 121, 122A, 122B

Aulis Juhani Törnvall, Vetrinär

Rystad

1934-03-19
2014-10-28
Gravsatt: 2014-12-12
Mer information

RY B:15 121, 122A, 122B

Carin Signe Elisabet Törnvall

Rystad

1916-08-11
2001-05-28
Gravsatt: 2001-06-07
Mer information

RY B:15 121, 122A, 122B

John Fredrik Törnvall

Rystad

1901-11-04
1985-01-24
Gravsatt: 1985-02-01
Mer information

RY B:15 125, 126, 127, 128

Sofi Ugarph

 

-
1917
Gravsatt: 1917
Mer information