Artur Carlsson

Födelsedatum:1925-10-15
Dödsdatum:2006-04-12
Gravsatt:2006-06-13
Ort:Tallboda / Linköping
Gravnummer:RY N:09 294

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem