Birgitta Halldorf

Födelsedatum:1927-11-01
Dödsdatum:2003-12-27
Gravsatt:2004-02-26
Ort:LINKÖPING
Gravnummer:RY N:09 308, 309

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem