Bror Karl Karlsson

Födelsedatum:1881-02-20
Dödsdatum:1970-09-29
Gravsatt:1970-10-10
Ort:Rystad
Gravnummer:RY N:09 301, 302

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem