Carlo Alberto Gherardi

Läkare | Bologna, ITALIEN

1925-06-12 Födelsedatum
2020-11-30 Dödsdatum

Gravsatt: 2021-07-18

RY N:09 290, 291

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats