Erik Sigurd Berggren

Födelsedatum:1895-02-19
Dödsdatum:1962-05-13
Gravsatt:1962-05-19
Ort: Linköping
Gravnummer:RY N:09 299, 300

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem