Karl- Axel Göransson

Födelsedatum:1933-05-09
Dödsdatum:1963-10-28
Gravsatt:1963-11-04
Ort:Rystad
Gravnummer:RY N:09 310, 311

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem