Ingemar Bertil Eriksson

Tallboda

1927-03-21 Födelsedatum
1987-07-04 Dödsdatum

Gravsatt: 1987-07-10

RY N:11 361, 361A

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats