Ivan Allvar

Linköping

1909-01-04 Födelsedatum
1994-01-27 Dödsdatum

Gravsatt: 1994-05-06

RY N:11 358

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats