Karl Georg Andersson

Jbr.arb | Linköping

1805-04-23 Födelsedatum
1980-12-28 Dödsdatum

Gravsatt: 1981-01-08

RY N:11 338, 339, 340, 341

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats