Steffie Gunvor Linnéa Gunnarsson

Linköping

1925-06-07 Födelsedatum
1998-10-15 Dödsdatum

Gravsatt: 1998-12-01

RY N:11 348, 349

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats