Anders Nilsson

Födelsedatum:1850-11-30
Dödsdatum:1928-04-10
Gravsatt:1928-04-17
Ort:Törnevalla
Område: C
Gravnummer:TÖ C 1, 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem