Anna Karlsson

Födelsedatum:1876-05-19
Dödsdatum:1969-10-01
Gravsatt:1969-10-11
Ort:59062 Linghem
Område: C
Gravnummer:TÖ C 156, 157

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem