Anna Kristina Maria Hörberg

Födelsedatum:1929-08-06
Dödsdatum:2017-12-06
Gravsatt:2018-02-07
Ort:Linghem
Område: C
Gravnummer:TÖ C 59

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem