Axel Andersson

Törnevalla

1922-08-30 Födelsedatum
1997-04-09 Dödsdatum

Gravsatt: 1997-04-18

TÖ C 134, 135

Törnevalla Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats