Axel Andersson

Födelsedatum:1922-08-30
Dödsdatum:1997-04-09
Gravsatt:1997-04-18
Ort:Törnevalla
Område: C
Gravnummer:TÖ C 134, 135

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem