Axel Fredrik Håckerström

Födelsedatum:1875-03-23
Dödsdatum:1950-03-16
Gravsatt:1950-03-24
Ort:Reva
Område: C
Gravnummer:TÖ C 83, 84

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem