Axel Johansson

Födelsedatum:1886-07-26
Dödsdatum:1966-06-28
Gravsatt:1966-07-05
Område: C
Gravnummer:TÖ C 182, 183

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem