David Johansson

Födelsedatum:1887-03-22
Dödsdatum:1957-05-02
Gravsatt:1957-05-08
Område: C
Gravnummer:TÖ C 120, 121

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem