Edvard Nilsson

Födelsedatum:1885-12-14
Dödsdatum:1955-02-18
Gravsatt:1955-02-25
Område: C
Gravnummer:TÖ C 110, 111

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem