Elin Andersson

Skogslund

1881-07-17 Födelsedatum
1959-11-20 Dödsdatum

Gravsatt: 1959-11-27

TÖ C 164, 165

Törnevalla Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats