Evert Johansson

Födelsedatum:1913-09-11
Dödsdatum:1969-05-31
Gravsatt:1969-06-07
Område: C
Gravnummer:TÖ C 203, 204

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem