Jonas Persson

Födelsedatum:1825-06-02
Dödsdatum:1900-03-22
Gravsatt:1900-03-30
Ort:Törnevalla
Område: C
Gravnummer:TÖ C 79, 80

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem