Karl Gustaf Larsson

Födelsedatum:1865-06-11
Dödsdatum:1949-09-16
Gravsatt:1949-09-23
Ort:Karlberg
Område: C
Gravnummer:TÖ C 69, 70

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem