Karl Pettersson

Karlslund

1878-01-03 Födelsedatum
1961-09-15 Dödsdatum

Gravsatt: 1961-09-21

TÖ C 154, 155

Törnevalla Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats