Klas Erik Karlsson

Födelsedatum:1883-12-10
Dödsdatum:1968-02-03
Gravsatt:1968-02-10
Ort:Törnevalla
Område: C
Gravnummer:TÖ C 106, 107

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem