Marianne Nilsson

Födelsedatum:1933-10-10
Dödsdatum:2010-09-13
Gravsatt:2011-01-05
Område: C
Gravnummer:TÖ C 39, 40, 41, 42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem