Nils Karlsson

Födelsedatum:1914-06-23
Dödsdatum:1975-09-29
Gravsatt:1975-10-04
Område: C
Gravnummer:TÖ C 33, 34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem