Signe Karlsson

Födelsedatum:1903-10-12
Dödsdatum:1998-05-26
Gravsatt:1998-06-10
Ort:Linköping
Område: C
Gravnummer:TÖ C 87, 88

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem