Sofia Hallberg

Födelsedatum:1872-02-01
Dödsdatum:1959-05-17
Gravsatt:1959-05-24
Område: C
Gravnummer:TÖ C 116, 117

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem