Sven-Erik Lundh

Födelsedatum:1922-04-12
Dödsdatum:2001-04-18
Gravsatt:2001-05-03
Ort:Linghem
Område: C
Gravnummer:TÖ C 37, 38

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem