Tage Erik Godvin Olofsson

Födelsedatum:1935-01-07
Dödsdatum:2021-04-24
Gravsatt:2021-07-30
Ort:Linghem
Område: C
Gravnummer:TÖ C AGP 48 C

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem