Valborg Ingegerd Margareta Petersson

Födelsedatum:1926-08-14
Dödsdatum:2021-08-04
Gravsatt:2021-12-16
Ort:Linköping
Område: C
Gravnummer:TÖ C 95, 96, 97

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem