Vera Karlsson

Födelsedatum:1910-05-25
Dödsdatum:1966-08-10
Gravsatt:1966-09-10
Ort:Törnevalla
Område: C
Gravnummer:TÖ C 184, 185

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem